Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İŞBU SÖZLEŞME, AŞAĞIDA DETAY BİLGİLERİ BULUNAN ALICI'NIN,SATICI TARAFINDAN İŞLETİLMEKTE OLAN www.bymervecelik.com/; (BUNDAN SONRA WEB SİTESİ OLARAK ANILACAKTIR) WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞU ÜRÜN VE HİZMETLERİN SATIŞI VE ÜRÜNLERİN TESLİMAT ADRESİNE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ OLARAK 6502 SAYILI TÜKETİCİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TARAFLARIN HAK, HUKUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TESPİT EDER.

1.2. ALICI, SATIŞA KONU MAL VEYA HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ FİYATI, ÖDEME ŞEKLİ, TESLİMAT KOŞULLARI VE SATIŞA KONU MAL VEYA HİZMETLER İLE İLGİLİ TÜM ÖN BİLGİLER VE "CAYMA" HAKKI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU, BU ÖN BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETTİĞİNİ VE SONRASINDA MAL VEYA HİZMETLERİ SİPARİŞ VERDİĞİNİ İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNCE KABUL VE BEYAN EDER. WWW.MACHKA.COM.TR SİTESİNDE ÖDEME SAYFASINDA YER ALAN ÖN BİLGİLENDİRME VE FATURA İŞ BU SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ PARÇALARIDIR.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI :  BYMERVECELİK

TELEFON :

EPOSTA : İnfo@bymervecelik.com1.4. ALICI BİLGİLERİ ADI SOYADI / ÜNVANI :

TESLİMAT ADRESİ :
TELEFON :

EPOSTA:

IP ADRESİ :

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İŞBU SÖZLEŞME ALICI'NIN WEB SİTESİ ÜZERİNDE SİPARİŞİNİN TAMAMLANDIĞI -- TARİHİNDE TARAFLARCA ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE SÖZLEŞMENİN BİR KOPYASI ALICI EPOSTA ADRESİNE GÖNDERİLMİŞTİR.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI TARAFINDAN SİPARİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜN VE HİZMETLERİN DETAYLARI, VERGİLER DAHİL PEŞİN SATIŞ TUTARLARI VE ADET BİLGİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN TÜMÜ BUNDAN SONRA ÜRÜN OLARAK TANIMLANMAKTADIR.

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'NIN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE BELİRTTİĞİ TESLİMAT ADRESİNE VEYA GÖSTERDİĞİ ADRESTEKİ KİŞİ/KURULUŞA, FATURASI İLE BİRLİKTE PAKETLENMİŞ VE SAĞLAM OLARAK EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR, ZORUNLULUK ARZ EDEN HALLERDE BU SÜRE UZAYABİLİR.

4.2. ÜRÜN, ALICI'DAN BAŞKA BİR KİŞİ/KURULUŞA TESLİM EDİLECEK İSE, TESLİM EDİLECEK KİŞİ/KURULUŞUN TESLİMATI KABUL ETMEMESİNDEN SATICI SORUMLU TUTULAMAZ

4.3. ALICI, ÜRÜN'Ü TESLİM ALDIĞI ANDA KONTROL ETMEKLE VE ÜRÜN'DE KARGODAN KAYNAKLANAN BİR SORUN GÖRDÜĞÜNDE, ÜRÜN'Ü KABUL ETMEMEKLE VE KARGO FİRMASI YETKİLİSİNE TUTANAK TUTTURMAKLA SORUMLUDUR. AKSİ HALDE SATICI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, VADELİ SATIŞLARIN SADECE BANKALARA AİT KREDİ KARTLARI İLE YAPILMASI NEDENİYLE, ALICI, İLGİLİ FAİZ ORANLARINI VE TEMERRÜT FAİZİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ BANKASINDAN AYRICA TEYİT EDECEĞİNİ, YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN BANKA VE ALICI ARASINDAKİ KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA UYGULANACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. BANKALAR VE FİNANSMAN KURULUŞLARI GİBİ KREDİ KARTI, TAKSİT KART V.B. VEREN KURULUŞLARCA SAĞLANAN VADELİ / TAKSİTLİ ÖDEME İMKANLARI BİR KREDİ VE/VEYA DOĞRUDAN ANILAN KURULUŞCA SAĞLANMIŞ TAKSİTLİ ÖDEME İMKANIDIR; BU ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞEN VE SATICI'NIN BEDELİNİ TAMAMEN TAHSİL ETTİĞİ ÜRÜN SATIŞLARI İŞBU SÖZLEŞME'NİN TARAFLARI YÖNÜNDEN TAKSİTLİ SATIŞ SAYILMAZ, PEŞİN SATIŞTIR. SATICI'NIN KANUNEN TAKSİTLE SATIŞ SAYILAN HALLERDEKİ YASAL HAKLARI (TAKSİTLERDEN HERHANGİ BİRİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE SÖZLEŞMEYİ FESİH VE/VEYA KALAN BORCUN TÜMÜNÜN TEMERRÜT FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNİ TALEP HAKLARI DAHİL) MEVCUT VE SAKLIDIR. ALICI'NIN TEMERRÜDÜ DURUMUNDA AYLIK % 5 ORANINDA TEMERRÜT FAİZİ TATBİK EDİLİR.


MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'NDE GÖSTERİLEN ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE TESLİMATA İLİŞKİN ÖN BİLGİLERİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ İÇİN GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ KABUL EDER.

6.2. ALICI; BU SÖZLEŞMEYİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETMEKLE, MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN AKDİNDEN ÖNCE, SATICI TARAFINDAN TÜKETİCİ'YE VERİLMESİ GEREKEN ADRES, SİPARİŞİ VERİLEN ÜRÜNLERE AİT TEMEL ÖZELLİKLER, ÜRÜNLERİN VERGİLER DAHİL FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİNİ DE DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ TEYİT ETMİŞ OLUR.

6.3. SATICI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN SAĞLAM, EKSİKSİZ, SİPARİŞTE BELİRTİLEN NİTELİKLERE UYGUN VE VARSA GARANTİ BELGELERİ VE KULLANIM KILAVUZLARI İLE TESLİM EDİLMESİNDEN SORUMLUDUR.

6.4. SATICI, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ DOLMADAN ALICI'YA EŞİT KALİTE VE FİYATTA FARKLI BİR ÜRÜN TEDARİK EDEBİLİR.

6.5. SATICI, SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞMASI HALİNDE SÖZLEŞME KONUSU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEZSE, BU DURUMU, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ DOLMADAN TÜKETİCİYE BİLDİRİR VE ALICI'YA EŞİT KALİTE VE FİYATTA FARKLI BİR ÜRÜN TEDARİK EDEBİLİR.

6.6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMATI İÇİN İŞBU SÖZLEŞMENİN İMZALI NÜSHASININ SATICI'YA ULAŞTIRILMIŞ OLMASI VE BEDELİNİN ALICI'NIN TERCİH ETTİĞİ ÖDEME ŞEKLİ İLE ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTTIR. HERHANGİ BİR NEDENLE ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ VEYA BANKA KAYITLARINDA İPTAL EDİLİR İSE, SATICI ÜRÜNÜN TESLİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTULMUŞ KABUL EDİLİR.

6.7. ÜRÜN TESLİMATI SONRASINDA HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI, İŞLEM YAPILAN KREDİ KARTININ AİT OLDUĞU BANKA/FİNANSMAN KURUMUNUN ÜRÜN BEDELİNİ SATICI'YA ÖDEMEMESİ HALİNDE, ÜRÜN EN GEÇ 3 GÜN İÇİNDE ALICI TARAFINDAN TÜM GİDERLERİ ALICI'YA AİT OLMAK ÜZERE SATICI'YA İADE EDİLİR. SATICI'NIN ÜRÜN BEDELİ ALACAĞINI TAKİP DAHİL DİĞER TÜM AKDİ-KANUNİ HAKLARI AYRICA VE HER HALÜKARDA SAKLIDIR.

6.8. ÜRÜN'ÜN NORMAL SATIŞ KOŞULLARI DIŞINDA OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR (HAVA MUHALEFETİ, DEPREM, SEL, YANGIN GİBİ) NEDENİ İLE 30 GÜNLÜK SÜRE ZARFINDA TESLİM EDİLEMEMESİ VE GECİKMENİN 10 GÜNÜ AŞMASI SÖZ KONUSU İSE, SATICI TESLİMAT İLE İLGİLİ OLARAK ALICI'YI BİLGİLENDİRİR. BU DURUMDA ALICI SİPARİŞİ İPTAL EDEBİLİR, BENZER BİR ÜRÜN SİPARİŞ EDEBİLİR VEYA OLAĞANÜSTÜ DURUM SONUNA KADAR BEKLEYEBİLİR. SİPARİŞ İPTALLERİNDE ÜRÜN BEDELİ TAHSİL EDİLMİŞ İSE İPTALDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE ALICI'YA İADE EDİLİR. KREDİ KARTLI ÖDEMELERDE İADE İŞLEMİ DE ALICI KREDİ KARTINA İADE SURETİ İLE YAPILIR.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI 7.1. SATICI, ALICI'NIN HİÇBİR HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ÜSTLENMEKSİZİN VE HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN MALI TESLİM ALDIĞI VEYA SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN İÇERİSİNDE MALI VEYA HİZMETİ REDDEDEREK SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKININ VAR OLDUĞUNU VE CAYMA BİLDİRİMİNİN SATICI'YA VEYA ÜRÜN SAĞLAYICIYA ULAŞMASI TARİHİNDEN İTİBAREN MALI GERİ ALMAYI TAAHHÜT EDER.

7.2. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI İÇİN BU SÜRE İÇİNDE SATICI'YA YAZILI BİLDİRİMDE BULUNULMASI ŞARTTIR. BU HAKKIN KULLANILMASI HALİNDE, 3. KİŞİYE VEYA ALICI'YA TESLİM EDİLEN ÜRÜN'ÜN SATICI'YA GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN KARGO TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ İLE FATURA ASLININ İADESİ ZORUNLUDUR. BU BELGELERİN ULAŞMASINI TAKİP EDEN 10 GÜN İÇİNDE ÜRÜN BEDELİ ALICI'YA İADE EDİLİR. KREDİ KARTLI ÖDEMELERDE İADE İŞLEMİ DE ALICI KREDİ KARTINA İADE SURETİ İLE YAPILIR.

7.3. VERGİ MEVZUATI GEREĞİ FATURA ASLI GÖNDERİLMEZ İSE KDV VE VARSA SAİR YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER İADE EDİLEMEZ. İADE EDİLEN ÜRÜNÜN KARGO BEDELİ ALICI TARAFINDAN KARŞILANIR.

7.4. ALICI'NIN ÖZEL İSTEK VE TALEPLERİ UYARINCA ÜRETİLEN VEYA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YA DA İLAVELER YAPILARAK KİŞİYE ÖZEL HALE GETİRİLEN YA DA NİTELİĞİ İTİBARİYLE İADE EDİLEMEYECEK, HIZLA BOZULMA VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇME İHTİMALİ OLAN ÜRÜN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ALICI CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


8.1. NİTELİĞİ İTİBARIYLA İADE EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER; TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER, KOPYALANABİLİR YAZILIM VE PROGRAMLAR, HIZLI BOZULAN VEYA SON KULLANIM TARİHİ GEÇME İHTİMALİ OLAN ÜRÜNLERİN İADESİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

8.2. AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERİN İADE EDİLEBİLMESİ, ÜRÜNÜN AMBALAJININ AÇILMAMIŞ, BOZULMAMIŞ VE ÜRÜNÜN KULLANILMAMIŞ VE DENENMEMİŞ OLMASI ŞARTINA BAĞLIDIR.

HER TÜRLÜ KOZMETİK ÜRÜN - İÇ GİYİM ÜRÜNLERİ - HER TÜRLÜ KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ - HER TÜRLÜ YAZILIM VE PROGRAMLAR - DVD, VCD, CD VE KASETLER - BİLGİSAYAR VE KIRTASİYE SARF MALZEMELERİ (TONER, KARTUŞ, ŞERİT V.B)

 

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL'İ MAHKEME

9.1. BU SÖZLEŞME'DEN VE/VEYA UYGULANMASINDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE SATICI KAYITLARI (BİLGİSAYAR-SES KAYITLARI GİBİ MANYETİK ORTAMDAKİ KAYITLAR DAHİL) KESİN DELİL OLUŞTURUR; SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA İLAN EDİLEN DEĞERE KADAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ, AŞAN DURUMLARDA ALICI'NIN VE SATICI'NIN YERLEŞİM YERİNDEKİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ YETKİLİDİR.

9.2. ALICI BU SÖZLEŞME'DE VE AYRILMAZ PARÇASINI OLUŞTURAN SİPARİŞ FORMUNDA YAZILI TÜM KOŞULLARI VE AÇIKLAMALARI OKUDUĞUNU, SATIŞ KOŞULLARININ VE SAİR TÜM ÖN BİLGİLERİ ALDIĞINI, İNCELEDİĞİNİ VE TAMAMINI KABUL ETTİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER.